Trygg och säker

Vi arbetar på olika sätt med trygghet och säkerhet i vår kommun. Vår kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Vårt mål är att hela kommunen ska ha ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljö. Kommunen ska ha en beredskap för att hantera samhällsstörningar och särskilda händelser och kriser.

Senast uppdaterad:
10 april 2024