Anhörigstöd, avlastning

Riktlinjer för avlösarservice i hemmet

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få stöd:

 1. Du som är invånare i Mullsjö kommun och vårdar närstående som är över 18 år av omfattande karaktär dygnet runt.
 2. Anhörigvårdare som bor tillsammans med omsorgstagare/närstående.
 3. Anhörigvårdare vars närstående har ett långvarigt behov av vård och omsorg, det vill säga en förbättring inom 6 månader ska inte kunna förutses.
 4. Gäller ej palliativ vård.
 • Avlösning riktar sig till den anhörige under maximalt 12 timmar/månad med uttag av minst 3 timmar/tillfälle.
 • Alla dagar mellan kl. 07.00-21.00.
 • Outtagen tid kan inte överföras från månad till månad.
 • Avlösningen sker i första hand i hemmet. Andra lösningar sker enligt överenskommelse med anhörigvårdare, närstående och ansvarig chef för verkställighet.
 • Avlösning i hemmet utförs av anställd personal inom kommunen.
 • Avlösningen ges med stöd av kapitel 5, 10§ i socialtjänstlagen.
 • Anmälan ska ske minst en vecka i förväg. Det är dock värdefullt om anmälan kan ske 15 dagar i förväg

Ansökan

För att göra din ansökan kan du kontakta anhörigstöd via telefon eller fylla i ett kontaktformulär, så kontaktar samordnaren dig inom 14 dagar.

När du vill beställa avlösning, kontakta enhetschef eller administrativ assistent.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019