Anhörigföreningen i Mullsjö

Anhörigvårdarna upprätthåller en stor del av den svenska välfärden. De måste få stöd och avlösning från kommunen för att orka och bibehålla sin hälsa och goda livskvalitet. Anhörigvård är ett frivilligt åtagande som inte kan tas för givet från samhällets sida.

Den anhöriges kompetens är en viktig resurs i omsorgen om den som vårdas.

  • En attitydförändring inom sjukvård, vård och samhälle.
  • Vi sätter de anhörigas individuella behov i fokus. Då ökar vi livs- kvaliteten för såväl de anhöriga som den närstående .
  • Att öka kunskapen om sjukdom som drabbat den närstående.
  • Att skapa mötesplatser för anhöriga som vill stödja varandra i vardagen.
  • Att vara en medverkande kraft i kommunens utveck- lingsarbete inom vård och omsorg.

Anhörigföreningen i Mullsjö

Ordförande Ingvar Lindgren 070-242 00 02

V. ordförande Rune Lundström 073-350 68 44

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 januari 2024