Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med kollektivtrafik utanför länet, trots hjälp av trafikföretagets och färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Ändamålet med resan kan vara exempelvis rekreation eller fritidsverksamhet.
Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil.

Att vara beviljad färdtjänst berättigar inte per automatik till riksfärdtjänst.

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara Länstrafiken tillhanda senast tre veckor innan resdag och för resor runt jul kan bokning behöva ske ännu tidigare.

Du ansöker om riksfärdtjänst hos Länstrafiken i Jönköping. På Länstrafikens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om riksfärdtjänst. Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för riksfärdtjänst finns också det på Länstrafikens webbsida. Du kan även ringa 020-777 666

Senast uppdaterad:
6 juli 2021