Parkeringstillstånd

Har du svårt att gå? Då kan du ha rätt till ett parkeringstillstånd.

I Mullsjö kommun kan du som är rörelsehindrad ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade, exempelvis om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten. Tillståndet är till för att du ska kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du kan i undantagsfall ha rätt till parkeringstillstånd även som passagerare men då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare som väntar medans fordonet parkeras och i detta fall beviljas inte parkeringstillstånd för passagerare. Tänk på att parkeringstillståndet endast kan sökas i den kommun du är folkbokförd i.

Hur länge är tillståndet giltigt?

Tillståndet gäller upp till fem år och kan inte förlängas, utan du måste alltid göra en ny ansökan. Detta innebär att en prövning görs utan hänsyn till tidigare prövning och ett nytt läkarintyg med gångtest och foto måste lämnas vid varje ansökningstillfälle.

Ett utgånget tillstånd makuleras efter utgångsdatum och är då inte giltigt.

Ett utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens webbplats.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Innan handläggningen påbörjas krävs det att ansökan är komplett. Det är du som ansöker som ansvarar för att din ansökan är komplett när den lämnas in. Det som krävs är att alla uppgifter på blanketten har fyllts i, att det finns bifogat ett läkarintyg i original med gångtest samt att du bifogar bilagan med din namnteckning och ett aktuellt foto.
Handläggningstiden är normal mellan 4-6 veckor om ansökan är komplett.

Var får du parkera med tillståndet?

För att kunna parkera på platser som är reserverade för personer med rörelsehinder krävs ett giltigt parkeringstillstånd. Tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan när du parkerar. Tillståndet är personligt och gäller för antingen förare eller för passagerare enligt vad som anges på tillståndet.

Om du har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du:

  • Parkera under högst tre timmar i följd där lokala trafikföreskrifter förbjuder parkering
  • Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är angiven på platsen
  • Parkera under högst tre timmar på gågata.

Var gäller inte tillståndet?

  • På privat mark (kvartersmark) eller i garage om inte ägare medgivit det.
  • Där det är förbjudet att stanna.
  • På plats för visst ändamål som lastplats, taxiplats, vändplats
  • På hållplats för buss
  • På huvudled

För att ansöka om parkeringstillstånd i Mullsjö kommun skall du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett läkarintyg bifogas.

Ansök genom att fylla i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf) , 921.2 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka sedan ansökan till:

Tekniska enheten
Box 47
565 21 Mullsjö

Du kan även beställa eller hämta ansökningsblanketten hos Mullsjö kommuns Infocenter, Järnvägsgatan 27.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 juni 2023