Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns för dig som har någon funktionsnedsättning där du inte kan förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss.

Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Den funktionsnedsättning som gör att du kan få färdtjänst ska inte vara tillfällig, utan ha en varaktighet om minst tre månader från ansökningstillfället.

Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte skäl för att få tillstånd till färdtjänst.

Du ansöker om färdtjänst hos Länstrafiken i Jönköping. På Länstrafikens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mera om färdtjänst. Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för färdtjänst finns också det på Länstrafikens webbsida.

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd kan du boka dina resor via Länstrafikens beställningscentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa 020-777 666

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019