Alkohol och droger

Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss och många använder alkohol.

Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk kan vara mer flytande. Var tionde person i Sverige har alkohol- och drogproblem.

Du kan få hjälp och stöd

Riskbruk, missbruk och beroende kan du antingen bryta på egen hand, med hjälp av familj och vänner eller så kan du få stöd genom olika insatser.

Om du själv behöver hjälp eller om du vill anmäla att någon far illa på grund av sitt missbruk, kontakta Individ- och familjeomsorgen. Vi bokar som regel in ett besök inom en vecka.

Riskbruk av alkohol är att dricka ofta och mycket, eller intensivt. En nivå som brukar användas är att dricka sig berusad minst två gånger i månaden eller att dricka mer än 8 (för kvinnor) till 14 (för män) glas vin per vecka.

Med missbruk menas ett skadligt bruk som medför nackdelar och risker, exempelvis socialt, hälsomässigt, i trafik, i arbete eller problem med polis eller andra myndigheter.

Vid ett beroende ökar toleransen ytterligare och abstinensproblem kan göra att mycket tid går åt till att tänka på och försöka få tag i alkohol eller droger.

Att förändra sitt levnadssätt är en stor omställning som kräver uthållighet.

Vi kan ge stöd att förändra ditt levnadssätt. Om du eller någon närstående behöver råd, stöd eller behandling finns det socialsekreterare som kan hjälpa dig. I vårt arbete gäller sekretess.

Välkommen att höra av dig till oss på Individ- och familjeomsorgen för att samtala om hur vi kan hjälpa just dig.

Vid ansökan görs en grundlig utredning och kartläggning för att på bästa sätt matcha rätt behandling till den sökande.

Utredning och kartläggning sker med hjälp av en ASI-intervju. ASI är en förkortning av "Addiction Severity Index", och är en strukturerad intervjumetod för kartläggning och analys av den enskildes livssituation.

Intervjun baseras på sju livsområden;

 • fysisk hälsa
 • arbete och försörjning
 • alkohol- och narkotikaanvändning
 • allmän information
 • psykisk hälsa
 • socialt umgänge samt eventuell kriminalitet

Tvångsvården skall syfta till att motivera missbrukaren så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
18 oktober 2022