Stöd för asylsökande

Staten har huvudansvaret för att ta emot dig som är nyanländ. Men du möter även kommunen där du bor.

Arbetsmarknadsenheten har ansvar för flyktingmottagningen i Mullsjö kommun. De flesta flyktingar kommer till kommunen genom anvisning från Migrationsverkets bosättningsenhet.

Som en del i etableringsplanen får du som är nyanländ kontakt med handläggare, som ger information och kan hjälpa till med bostad. Vi erbjuder barn skolgång och vuxna möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) samt att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk. Handläggaren har därefter har en kontinuerlig kontakt med dig som nyanländ under etableringstiden.

Under relaterade länkar har vi samlat länkar till olika webbplatser som på olika sätt jobbar med invandring och integrationsfrågor.

När du som nyanländ får uppehållstillstånd i Sverige ska du snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända som sköts av Arbetsförmedlingen. Etableringsprogrammet ska alltid innehålla SFI (svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering.

Vi på arbetsmarknadsenheten genomför olika insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen för att hjälpa dig som nyanländ att komma ut i arbete och egen försörjning. Läs mer på sidan Arbetsmarknadsenheten

Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen för att förmedla lediga arbeten och ge stöd till dig som är arbetssökande. Läs mer på sidan Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd för nyanlända i Mullsjö kommun.

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som du kan få om du inte kan försörja dig på annat sätt. Alla som är bosatta i Mullsjö kommun och inte har tillräckligt med egna medel att försörja sig har, enligt socialtjänstlagen, rätt att ansöka om bistånd.

Så här ansöker du:
Kontakta handläggare för ekonomiskt bistånd på telefon 0392-141 76 
Telefontid: måndag - torsdag klockan 8-16.30, fredag 8-16.00

Om du har svårt för att förstå svenska har du rätt till tolk när du möter myndigheter, till exempel kommunens medarbetare.

Att förstå och att bli förstådd vid kontakter med myndigheter är en självklar demokratisk rättighet.

I Mullsjö kommun försöker vi i första hand erbjuda tolkar som sitter med under mötet, men ibland använder vi telefontolk. Vi ansvarar för att beställa tolk och betalar kostnaden.

Senast uppdaterad:
7 juli 2021