Etableringsskola

Två kvinnor samtalar och skriver gemensamt vid en bärbar dator.

Etableringsskolan är en intensivutbildning som ger dig som nyanländ en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Syftet är att underlätta etableringen för dig i ditt arbete och i samhället. Kursen ges på ditt modersmål eller ett språk som du behärskar.

Målet är att du som deltagare lär dig mer om:

 • Att försörja dig och utvecklas i Sverige
 • Dina rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • Hur samhället fungerar
 • Praktiskt vardagsliv

Vem får gå samhällsorientering?

 • Du som är mellan 18-64 år
 • Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun
 • Du som har uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig till person som har rätt att vistas i Sverige

Hur anmäler jag mig?

Kontakta integrationspedagog via e-post aram.al-khalidi@mullsjo.se eller på telefon 0790- 622 390

Ämnen som vi tar upp är:

 • Att komma till Sverige: Hur det kan vara att komma till Sverige och lite om Sveriges historia, landets kultur och högtider.
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige: Olika utbildningsmöjligheter och villkor för studerande men också validering av utländsk kompetens. Fakta kring arbetsmarknaden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur du söker arbete. Du kan få veta mer om hur man kan starta, driva eget företag och hur det fungerar med skatter och deklaration.
 • Individens rättigheter och skyldigheter: Jämställdhet och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer och diskrimineringslagstiftningen. Hjälp och stöd som familjerådgivning, kvinnojourer och Barnen Rätt I Samhället (BRIS).
 • Att vårda sin hälsa i Sverige: hur svensk hälsovård, sjukvård och tandvård fungerar. Du får också tips om hur du kan ta hand om dig själv.
 • Att bo i Sverige: Information om den svenska arbetsmarknaden och hur näringslivet fungerar. Sveriges geografi och befolkning. Om bostad och boende, bostadsförmedling samt hemförsäkringar.

Projektet är ett samarbete med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Förbundet har beviljat medel till etableringsstödjare i Mullsjö. Mer information om förbundet på Samordnings­förbunden i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten i Mullsjö kommun har märkt att många nyanlända har svårt att tillgodogöra sig den samhällsorientering som man får i SFI-studierna under etableringstiden. De har alltför kort tid på sig att till exempel förstå svenska normer och hur vården och andra insatser i samhället fungerar.

Projektet etableringsstödjare, en satsning under två år

Många fastnar i flera års SFI-studier eller blir utskrivna på grund av för få framstag och lämnar Arbetsförmedlingens etableringsprogram utan arbetslivserfarenhet. Mönstret är ett återkommande problem, vi vill ge dem mer rättvisa villkor och förutsättningar att lyckas.

Deltagare i projektet får delta i två faser: en lokalt utformad etableringsskola 8 - 10 tillfällen med etableringsstödjaren och därefter målinriktad coachning ut mot arbete 3 - 6 månader.

Läs mer i nyheten Projektstart för etableringsstöd

Här kan du se filmen på arabiska om hur etableringsskolan fungerar.

Här kan du se filmen på persiska om hur etableringsskolan fungerar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
2 augusti 2022