Hemvård, hemtjänst

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Hjälp i hemmet, hemtjänst i ditt hem ges som personlig omvårdnad eller serviceinsatser.

  • Exempel på personlig omvårdnad är hjälp att klä sig, tvätta sig eller duscha.
  • Exempel på serviceinsatser är hjälp att handla, städa eller tvätta.
  • Du och närstående samråder med hemtjänstpersonalen kring genomförandet av insatserna.

För att ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du kommunens biståndshandläggare, se sidan Kontaktlista biståndshandläggarna

Oftast vill biståndshandläggaren göra ett hembesök där du får tillfälle att berätta om din situation

Biståndshandläggaren utreder din ansökan och därefter får du ett beslut så snart som möjligt.

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.

Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Information om hur det går till att överklaga får du från biståndshandläggaren. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Du betalar en avgift för hemtjänst. Hur mycket det kostar för dig beror på din inkomst, rådande maxtaxa samt hur mycket hjälp du är beviljad.

Läs mer på sidan Avgifter hjälp i hemmet.

På vardagar mellan klockan 7-16:00 kan du nå hemtjänsten på telefonnummer 0392-141 56.

På kvällar, helger och röda dagar svarar hemtjänstpersonalen i mån av tid men det går då bra att lämna ett meddelande.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 oktober 2022