Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Ibland behöver ungdomar med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov.

Båda insatserna söks via biståndshandläggare, se kontaktuppgifter på sidan Kontaklista biståndshandläggarna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 februari 2023