Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Ibland behöver ungdomar med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov.

Båda insatserna söks via biståndshandläggarna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 juli 2021