Habilitering

Habilitering innebär att du som har livslånga funktionsnedsättningar får stöd och insatser för att stärka dina förmågor och komma över de hinder som kan uppstå i vardagen.

Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har, ditt behov ska styra.

Region Jönköpings län ansvarar för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunen för habilitering i vardagen.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum har i vårt län.

Läs mer om vilket stöd du kan få i foldern information till dig som är i behov av habilitering (pdf 2 MB) , 2.2 MB.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023