Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Daglig verksamhet ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt.

Daglig verksamhet är för personer som fått ett biståndsbeslut antingen lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). På daglig verksamhet har personen sin sysselsättning en eller flera dagar i veckan.

Daglig verksamhet i Mullsjö består av tre olika inriktningar; inriktning 1, 2 och 3.

Gemensamt för de olika inriktningarna är målet om en meningsfull sysselsättning och ett samhällsdeltagande efter just dina förmågor och intressen. Nedan finner du mer information kring de olika inriktningarna.

Denna grupp består av, bland annat, Werket i Jönköping där vi arbetar på uppdrag av Kommunal utveckling, Länstrafiken och Smålandsturism. På Werket arbetar du som deltagare tillsammans med personal med att iordningställa frukost och konferensfika, beställningar av livsmedel samt posthantering.

Inriktning 1 arbetar också med individuell placering utifrån ditt intresseområde, detta sker med stöttning av personal.

Denna grupp har sin bas på Centralen i centrala Mullsjö.

Inriktning 2 strävar efter att vara samhällsintegrerande och passar för dig som vill arbeta i gruppverksamhet, men även med individuella arbetsuppgifter.

Inom Inriktning 2 finns olika arbetsgrupper:

Centralservice - olika serviceuppdrag; renhållning, sopsortering, utearbete efter säsong, inköp

Logistik - internpost, beställning och frakt/leverans av olika av varor

Industri - olika slags legoarbeten åt lokala företag

Text- och bildstudion - arbetar med bildstödsbeställningar, skrivande, illustration, digitalisering

Följ oss gärna på Instagram: dagligverksamhet_mullsjo

Denna grupp har sin bas på Hökens dagliga verksamhet i Mullsjö med närhet till skog och natur.

Här utgår vi utifrån just dina förutsättningar, behov och intressen. Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt arbetssätt med utgångspunkt på att utveckla och bibehålla dina förmågor. Det i form av sinnestimulering (ljud, ljus och dofter) samt rörelseträning både inomhus och utomhus.

Inriktning 3 passar för dig som vill arbeta med olika slags skapande verksamhet, bakning, musik, utevistelser med mera.

Följ oss gärna på Instagram: dv.hokenimullsjo

Pluspolarekortet ger dig som har en funktionsnedsättning möjligheten att ta del av evenemang och verksamheter på din fritid, där du annars inte kan deltaga utan stödperson. Läs mer på sidan Pluspolarekortet

Du som vill ansöka om daglig verksamhet gör det genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Se kontaktuppgifter på sidan Kontaktlista biståndshandläggarna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 februari 2024