Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Daglig verksamhet ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt.

Arbetsuppgifterna på den dagliga verksamheten är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara friskvård, musik, trädgårdsarbete, köks- och serviceuppgifter, tryckeri, sinnesstimulering, återvinning och loppis samt tillverkning och försäljning av hantverk.

Det övergripande målet med daglig verksamhet är att stärka din möjlighet att vara självständig och klara av ett arbete inom den öppna arbetsmarknaden.

Daglig verksamhet är för personer som fått ett biståndsbeslut antingen lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). På daglig verksamhet har personen sin sysselsättning en eller flera dagar i veckan.

Denna grupp vänder sig till personer med stora funktionsnedsättningar. Här arbetar vi med sinnesstimulering genom frisk luft och utevistelse, vistelse i olika inomhusmiljöer genom olika rum med ljus och ljudstimuli, sång och musik med mera.

Här arbetar personer som är bra på att montera legoarbeten till den lokala industrin. Denna gruppen har också arbetsuppgifter som exempelvis biltvätt, trädgårdsarbete med mera.

Här arbetar personer som tycker det är kul att träffa människor. Arbetsuppgifter kan variera från att göra smörgås och baka till catering, till att kopiera, skriva reportage till tidningen, samt producera bilder som kommunikationsstöd.

Här arbetar personer som är bra på hantverk av olika slag. Arbetsuppgifterna varierar mellan textil, måleri, betong med mera. Här finns också en loppis där hantverksproduktionen är till försäljning.

Pluspolarekortet ger dig som har en funktionsnedsättning möjligheten att ta del av evenemang och verksamheter på din fritid, där du annars inte kan deltaga utan stödperson. Läs mer på sidan Pluspolarekortet

Du som vill ansöka om daglig verksamhet gör det genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Se kontaktuppgifter på sidan Kontaktlista biståndshandläggarna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 december 2022