Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal

Familjerätten ingår i kommunens socialtjänst. Här kan man få hjälp i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning efter en separation.

  • Samtalen är kostnadsfria.
  • Samtalen bedrivs under sekretess.
  • Samtalen är strukturerade för att kunna nå fram till gemensamma överenskommelser.
  • Samtalsledaren har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning utan ska stödja föräldrarna i att utifrån barnets bästa komma överens.
  • Samtalsledaren kan hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Hur går samarbetssamtalen till?

I Mullsjö är vi oftast två samtalsledare med i samtalen. Samarbetssamtal innebär oftast en serie samtal. Antalet möten varierar, men 3-5 samtal är vanligt. Först får ni varsitt individuellt möte med samtalsledarna där ni får berätta vad som är viktigt för just er att prata om. Därefter träffas ni tillsammans med oss för gemensamma samtal.

Vad är målet med samarbetssamtal?

Målet med samtalen är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Det handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och försörjning utan att behöva vända sig till domstol.

I samarbetssamtal kan ni också få hjälp med att träffa avtal om hur ni ska lösa frågorna. Ett avtal är juridiskt bindande och kan verkställas av domstol.

Om ni är intresserade av samarbetssamtal kan ni fylla i ansökan om samarbetssamtal (pdf) , 678 kB, öppnas i nytt fönster.
Skriv ut blanketten och skicka den till adressen som står längst ner på sidan.

Samarbetssamtal är en frivillig service från kommunen och det betyder att båda föräldrarna måste fylla i blanketten och skicka in för att vi ska kalla er till samtal.

Har du funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter ser du längre ner på den här sidan.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Kontakt

Senast uppdaterad:
27 april 2021