Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal

Familjerätten ingår i kommunens socialtjänst. Här kan man få hjälp i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning efter en separation.

 • Samtalen är kostnadsfria.
 • Samtalen bedrivs under sekretess.
 • Samtalen är strukturerade för att kunna nå fram till gemensamma överenskommelser.
 • Samtalsledaren har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning utan ska stödja föräldrarna i att utifrån barnets bästa komma överens.
 • Samtalsledaren kan hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.

I Mullsjö är vi oftast två samtalsledare med i samtalen. Samarbetssamtal innebär oftast en serie samtal. Antalet möten varierar, men 3-5 samtal är vanligt. Först får ni varsitt individuellt möte med samtalsledarna där ni får berätta vad som är viktigt för just er att prata om. Därefter träffas ni tillsammans med oss för gemensamma samtal.

Målet med samtalen är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Det handlar om att komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och försörjning utan att behöva vända sig till domstol.

I samarbetssamtal kan ni också få hjälp med att träffa avtal om hur ni ska lösa frågorna. Ett avtal är juridiskt bindande och kan verkställas av domstol.

Om samarbetssamtalet inte leder till att ni kommer överens om vårdnaden och ni vill gå vidare til domstol, måste ni först delta i ett informationssamtal.

Läs mer och hur du ansöker om informationssamtal på sidan Informationssamtal vid vårdnadstvister

Om ni är intresserade av samarbetssamtal kan ni fylla i e-tjänsten Ansökan om samarbetssamtal:

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
16 maj 2023