Informationssamtal vid vårdnadstvister

Informationssamtal genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge med barnen. Syftet med samtalet är att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn vid domstol istället ska försöka lösa saker i samförstånd.

Under ett informationssamtal får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med samtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta genom att kontakta familjerätten eller genom att ange det i samband med att du bokar samtalet. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att en förälder bor långt bort.

Du får ett intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna begära vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Ansök om informationssamtal

Du bokar informationssamtal genom att fylla e-tjänsten:

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
16 maj 2023