God man, förvaltare

Om du själv har svårt att sköta din ekonomi och ta tillvara dina intressen kan du få stöd av en god man eller en förvaltare.

Sjukdomar och funktionshinder kan göra det svårt att hålla ordning på den egna ekonomin, som att betala räkningar och deklarera. Då ökar också risken att bli lurad på pengar.

I en sådan situation kan du ansöka om att få stöd genom en god man. Den gode mannen ska alltid agera utifrån ditt, huvudmannens, bästa. Du har kvar din rättshandlingsförmåga, vilket betyder att du själv har rätt att teckna avtal och ta ut pengar från dina bankkonton.

Ansöka om en god man

Det är frivilligt att ansöka om en god man. Ansökan bedöms av tingsrätten och du ska själv godkänna den person som utses. Om du inte själv kan ge ditt samtycke måste en läkare intyga att det är lämpligt. För att ansöka om en god man, ring överförmyndaren för att boka ditt besök på telefon: 0392-140 12

Samarbete med överförmyndarenheten i Jönköping

Mullsjö kommun samarbetar med överförmyndarenheten i Jönköpings kommun som sköter den löpande handläggningen. Enheten nås via Jönköpings kommun kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00

Du når dem via deras telefontider på måndag, onsdag-fredag klockan 10-11:30, tisdag 13-14:30. Besöksadress efter bokning: Kaserngatan 12, A6, Jönköping. Epost: overformyndarenheten@jonkoping.se

Postadress: Överförmyndarenheten, 551 89 Jönköping

Om en god man inte är tillräckligt, kan en förvaltare tillsättas. Det fungerar på liknande sätt, men det finns också viktiga skillnader:

  • Du som är huvudman ska tillfrågas, men förvaltaren kan utses utan att du samtycker.
  • Det krävs läkarintyg och yttranden från anhöriga och socialtjänsten.
  • Du som är huvudman får inte själv bestämma över det som ingår i förvaltarskapet.

Gode män och förvaltare redovisar sina insatser till kommunens överförmyndare, som också bevakar att de agerar på rätt sätt gentemot sina huvudmän.

Här ansöker du om att bli god man eller förvaltare

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Gör en intresseanmälan:

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 februari 2023