Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Alla har rätt till en skälig levnadsnivå. Om du har svårt att försörja dig kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten.

Försörjningsstöd är bidrag som ska gå till sådana kostnader som återkommer regelbundet, såsom mat, kläder och skor, fritid och lek, hälsa och hygien och försäkringar. Varje år beslutar myndigheterna en riksnorm, en rimlig summa för denna typ av kostnader, som gäller i hela landet.

Förutom försörjningsstöd kan du få bidrag även till andra utgifter, såsom glasögon, tandvård och hemutrustning. Då gör socialtjänsten en bedömning i varje enskilt ärende.

Du får inte kunna försörja dig på annat sätt

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du undersöka andra sätt att försörja dig. Du får inte bistånd om du har pengar sparade på banken. Du får inte heller ha aktier eller kapitalvaror som du kan sälja.

Biståndet är tänkt att vara en tillfällig hjälp. Om du inte har något arbete måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Då ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Om du är sjukskriven behöver du styrka det med läkarintyg.

Kontakta socialtjänstens ekonomihandläggare.

Du får en nybesökstid inom 14 dagar från det att du hört av dig. Då får du veta vad som krävs för att få rätt till ekonomiskt bistånd.

I ansökan ska du redovisa

 • hushållets alla inkomster, såsom lön, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning a-kassa, aktivitetsersättning, barnbidrag, underhållsbidrag och bostadsbidrag.
 • hushållets återkommande utgifter, hyra, försäkring, el, arbetsresor, läkarvård och så vidare.

Du måste lämna in korrekta och efterfrågade handlingar. Om du redovisar felaktiga uppgifter kan du få betala tillbaka pengar.

Det vi får veta om din ekonomi omfattas av regler om sekretess.

När vi handlägger ditt ärende granskar vi dina uppgifter om inkomster och utgifter. Du har rätt till ekonomiskt bistånd för mellanskillnaden mellan dina inkomster och de utgifter som räknas som godkända vid beräkningen.

Utöver försörjningsstödet kan kostnader även beviljas till mer tillfälliga behov, såsom glasögon, tandvård, hemutrustning etc.

Om vi beslutar att du har rätt till bistånd kommer du att få pengarna inom tre arbetsdagar.

Om du inte är nöjd med ett avslagsbeslut så finns det möjlighet att överklaga. Överklagan skickas till Socialnämnden på adress som syns längre ned på denna sida.

Överklagan skall vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

 • Namn, adress och telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Vilka omständigheter ni stödjer överklagandet på
 • Eventuella handlingar som stödjer er överklagan

Glöm inte att skriva under brevet.

Socialnämnden måste ha ert överklagande inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har överklagan kommit in i tid och om Socialnämnden inte ändrar beslutet på det ni begärt sänder Socialnämnden överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Om ni vill ha mer information om hur ni överklagar så kontaktar ni den handläggare som meddelat beslutet.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
12 september 2022