Stöd till asylsökande

Staten har huvudansvaret för att ta emot dig som är flykting. Men du möter också kommunen där du bor.

Vi ansvarar för att ordna bostäder och ta emot de flyktingar som anvisas till kommunen.

Som en del i etableringsplanen erbjuder vi barn skolgång och vuxna möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) samt att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk. För boende i Mullsjö erbjuds detta i Jönköping.I vissa situationer står kommunen för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd.

Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen för att förmedla lediga arbeten och ge stöd till dig som är arbetssökande.

I rutan relaterade länkar har vi samlat länkar till olika webbplatser som på olika sätt jobbar med invandring och integrationsfrågor.

Mullsjö kommun har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Jönköping att under 2019 bosätta ett 10-tal personer. Det är enheten för integration och nyanlända som samordnar integrationsarbetet i kommunen.

Om du har svårt för att förstå svenska har du rätt till tolk när du möter myndigheter, till exempel kommunens medarbetare.

Att förstå och att bli förstådd vid kontakter med myndigheter är en självklar demokratisk rättighet.

I Mullsjö kommun försöker vi i första hand erbjuda tolkar som sitter med under mötet, men ibland använder vi telefontolk. Vi ansvarar för att beställa tolk och betalar kostnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019