Dagverksamhet

Utemöbler med utsikt över trädgården på Margaretas park

Dagverksamheten finns på Margaretas Park

Dagverksamheten är till för dig som är äldre eller har en demensdiagnos och är i behov av stöd och sällskap i vardagen.
Hit kan du komma för gemenskap och aktiviteter. Här kan du få en få en meningsfull dag genom trivsam och social gemenskap.

Till dagverksamheten kommer personer med demenssjukdom (somatisk) och fysisk och psykisk funktionsnedsättning för sällskap och rehabilitering.

Den fungerar också som avlastning för personer som vårdar eller stödjer en närstående.

Målsättningen med dagverksamheten är:

  • Främja aktivt deltagande i samhällslivet
  • Frigöra och utveckla den enskildes egna resurser
  • Underlätta för person som vårdar eller stödjer en närstående
  • Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
  • Möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra

Ansök om dagverksamhet

Om du vill veta mer eller ansöka om dagverksamhet kontakta kommunens biståndshandläggare, se sidan Kontaktlista biståndshandläggarna

Senast uppdaterad:
2 augusti 2022