Kristeam och krishantering

Mullsjö kommuns krisberedskapsorganisation vid en extraordinär händelse:

I första hand bör man använda sitt eget nätverk som familj, släkt, arbetskamrater, grannar, kyrka eller frikyrka och dylikt.
I andra hand hänvisas till samhällets ordinarie resurser som finns hos kommunens socialtjänst, vårdcentral och sjukhus.

Krisledningsnämnden

leder och samordnar övergripande arbete och resurser vid fredstida extraordinära händelser. I Mullsjö kommun utgör kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Krisledningsgruppen

ger alla kommunanställda, medborgare, aktörer i krisen, medier och press korrekt, aktuell och snabb information om rådande förhållande vid en extraordinär händelse.

Respektive enhets- och förvaltnings stab

jobbar utefter direktiv från krisledningsgruppen samt i tillämpliga delar efter sin egen förvaltningsplan.

Senast uppdaterad:
18 oktober 2022