Lämna anbud

Är du intresserad av att lämna anbud? Vill du bli vår leverantör? Här kan du läsa om hur du gör.

Vilka regler gäller för offentlig upphandling?

I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om koncessioner. Läs mer om regler för upphandling.

Vad ska jag tänka på vid inlämning av anbud?

När upphandlingen är annonserad kan kommunikationen endast ske via upphandlingssystemet. Därför är det viktigt att du ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrant. Läs noggrant vilka krav och villkor som ställs i underlaget.

Hur fakturerar jag kommunen?

Vi vill att de leverantörsfakturor som du skickar till kommunen ska bli rätt. Från den 1 april 2019 ska alla fakturor som skickas till offentlig sektor vara e-fakturor. Läs mer om hur du fakturerar kommunen.

Om jag har frågor angående upphandling, vem kontaktar jag då?

Du kan skicka e-post till upphandling@mullsjo.se för frågor gällande upphandling i Mullsjö kommun.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019