Taxor och avgifter

Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex.

Avgifter

Ändrade avgifter

Miljönämnden har enligt taxan möjlighet att sätta ned avgift eller efterskänka den om det finns särskilda skäl. Önskar man nedsättning eller efterskänkning av en avgift ska man ansöka om det skriftligen till miljönämnden.

Timavgifter 2024

  • Tillsyn enligt miljöbalken 1173 kr
  • Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 1277 kr

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter kan beslutas om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Även om man i efterhand anmäler eller söker tillstånd är man skyldig att betala miljösanktionsavgiften.

Kontakt

Senast uppdaterad:
2 januari 2024