Vindkraft

Skymning med vindkraftverk i fjärran.

Skrickle, Utvängsstorp. Foto: Mats Jellback

För att anlägga, driva eller ändra vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att för att anlägga vindkraftverk.

Hör av dig till kommunen om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Bygglov

Att anlägga ett vindkraftverk kan även kräva bygglov och kontakt ska då tas med kommunens bygglovshandläggare.

 

Kommunerna i Habo och Mullsjö har tagit fram en vindkraftpolicy. Policyn antogs av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 § 2 och av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 § 173.

Policyn syftar till att underlätta behandling av ärenden om etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner. Policyn syftar också till att ge dem som vill etablera vindkraftverk ett underlag för vad som ingår i kommunens prövning och informera om handläggningens olika steg.

Policyn innehåller analyser och avvägningar gentemot motstående allmänna intressen för naturvård, kulturmiljövård, hälso- och miljöskydd samt friluftsliv och landskapsbild.

I policyn anges områden där det finns anledning att inta en restriktiv hållning till vindkraftutbyggnad.

Policyn innehåller också riktlinjer som är avsedda som vägledning för den sökande samt vid handläggning av enstaka vindkraftverk såväl som vindkraftparker.

Projekt Ryfors

Projekt Ryfors har ett miljötillstånd på 16 verk á 150 meter. Där har verksamhetsutövaren begärt en förlängning på 5 år på igångsättningstiden.
Parallellt pågår en ny ansökan på 9 verk á 250 meter.

Läs mer om Ryfors på BayWa r.e.:s hemsida: Våra vind- och solprojekt i Nordenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Hornamossen

Projekt Hornamossen är en vindpark i Habo kommun. Mullsjö kommun berörs när det gäller transporter till vindparken.

Vindpark Hornamossen har tillstånd att bygga 10 verk och arbetet beräknas vara klart under hösten 2020.

För mer information se webbplatsen OX2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020