Tobaksförsäljning, e-cigaretter och folköl

Den som vill sälja folköl, e-cigaretter och tobak månste ansöka om det hos kommunen.

Förutsättningar för försäljning

 • För att få sälja folköl, e-cigaretter och tobak krävs ett registrerat företag, en förening eller en stiftelse.
 • Företaget, föreningen eller stiftelsen ska ha ett egentillsyns- eller egenkontrollsprogram för sin verksamhet.
 • Det ska finnas en dekal i butiken som anger åldersgräns för inköp av aktuella varor.

Ny lag om tobak och liknande produkter

 • Den som tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste ansöka om det på nytt, senast den 1 november 2019. Ansökan lämnas och provas i enlighet med den nya lagen som gäller från och med den 1 juli 2019.

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.

Ansökan ägller för ett försäljningsställe.

Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med ansökan.

Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.

När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd sker en lämplighetsprövning av den juridiska personen och om de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökanden ska visa att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer drivas i enligt med lagens krav.

Kommunen kan komma att remittera eller begäran in yttranden av till exempel Polismyndigheter, Skatteverket och Krononogdemyndigheten,

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorg, IFO

  IFO

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Måndag-torsdag: 8:30-15:30 Fredag: 8:30-14:30 Lunch: 12-13

Senast uppdaterad:
23 augusti 2021