Arbeta som deltidsbrandman

Brandmän med jacka där texten säger Mullsjö räddningstjänst

Som deltidsbrandman eller Räddningspersonal i beredskap, är du med och skapar trygghet i samhället där du bor. Du kan arbeta som deltidsbrandman även om du har ett annat jobb eller studerar.

Brandmän på deltid larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra akuta situationer då liv kan vara i fara.

Beredskap

Deltidsbrandmän i Mullsjö har beredskap var fjärde vecka. Larm fås via personsökare och du ska då kunna ta dig till brandstationen, göra dig klar för utryckning och vara på väg inom 6 minuter under hela dygnet.

Under beredskapsveckan ingår också till exempel övningar och materielvård. Övriga veckor är du generellt sett ledig från ditt uppdrag som deltidsbrandman.

Grundkrav

För att kunna arbeta som deltidsbrandman i Mullsjö krävs att du bor och arbetar inom 5 minuter från brandstationen på Garverigatan. Kanske har du ett arbete som ligger längre ifrån men som möjliggör arbete hemifrån var fjärde vecka. 

Du måste ha tillstånd från din arbetsgivare att lämna arbetsplatsen vid larm och övning.

För att klara uppdraget krävs att du är frisk och har normal kondition. Din fysiska status kontrolleras två gånger per år med hjälp av ett rullbandstest. Dessutom får du genomföra arbetsprov på ergonometercykel samt regelbundna läkarundersökningar/hälsokontroller.

Så blir du deltidsbrandman

När vi söker deltidsbrandmän anmäler du ditt intresse. Om du uppfyller grundkraven får du genomföra arbetsrelaterade tester där bland annat stegklättring, att krypa i mörka utrymmen samt sim- och livräddning prövas. Dessutom får du genomföra rullbandstest, läkarundersökning och arbets-EKG innan en eventuell anställning.

Om du blir antagen hos oss får du först en intern utbildning på cirka två veckor. Inom två år ska du dessutom genomgå räddningsinsatsutbildning hos MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Den omfattar totalt sju veckors utbildning, fem platsbundna och två på distans. Du kan få bidrag till C-körkort.

Lön

Lönen består av en fast beredskapsersättning för varje beredskapsvecka samt ersättning enligt avtal vid insatser, övningar, materielvård etc. Som deltidsbrandman har du normalt en annan huvudarbetsgivare.

Vi söker deltidsbrandmän

Vi söker regelbundet efter nya deltidsbrandmän till vår utryckningsstyrka så om du är intresserad och klarar våra krav på boende och arbete är du välkommen att fylla i formuläret.
Kontakt

Senast uppdaterad:
16 maj 2023