Utveckla företag

Bild

Här finns en Mullsjöanda med många små företag och några riktigt stora. Kommunens ambition är att företagen ska ha de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Vi vill gärna prata företag med dig!

Mullsjö Utveckling - genom samverkan skapar vi tillväxt

Mullsjö Utveckling AB är navet som stärker näringslivet genom att skapa rätt förutsättningar för tillväxt. Bolaget ägs gemensamt av företagen och Mullsjö kommun är en delägare. Mullsjö Utveckling utgör plattformen för samverkan mellan företag, kommun och skola. Vår samverkan genom samarbete, gemenskap och dialog skapar en än starkare tillväxt för såväl nya och befintliga företag och för näringslivet i sin helhet. Tillsammans skapar vi tillväxt!

Har du en idé eller ett företag du vill flytta med dig till Mullsjö, tveka inte att kontakta oss.

För att stärka och utveckla samarbetet mellan näringslivet, kommunen och olika myndigheter ordnas regelbundna frukostmöten och nätverksträffar för företagare. Vill du veta mer och få inbjudningar skicka e-mail till pernilla@mullsjoutvecking.se

Det finns olika möjligheter att få stöd till utveckling som företagare. Här är några andra vägar att gå där du kan få råd, stöd och vägleding:

Leader Östra Skaraborg Länk till annan webbplats. är en förening för utveckling av landsbygden i de sju kommuner som finns med i området. Föreningen har har ekonomiska möjligheter att stödja olika utvecklingsprojekt. Följ gärna arbetet på dess hemsida.

Science Park Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en arena för utveckling, alternativt nystart av företag/personer med innovativa idéer.

Företagsjouren Länk till annan webbplats. regional stödfunktion om ditt företag har bekymmer.

Finansieringsportalen Länk till annan webbplats. webbplats rörande finansiering vid utveckling och nystart av företag.

Enterprice Europe Network Länk till annan webbplats. kostnadsfri vägledning till den europeiska marknaden.

Regionalt resurscentrum för kvinnor Länk till annan webbplats. ska verka för fördjupad och breddad demokrati och ge förutsättningar för lokal mobilisering av alla resurser med syfte att främja en jämnare fördelning av regionalpolitiska resurser mellan kvinnor och män.

Infrastukturen är mycket god i vår kommun. Tåg- och flygförbindelser finns inom rimigt avstånd från hela kommunen. Det finns dubbelfilig väg till Jönköping som ger bra kommunikation för bil- och lastbilstrafik. Det pågår också ett arbete med etablering av fiber utanför tätorterna.

Utbyggnden av fiber är en viktig och strategisk fråga för Mullsjö kommun. Flera aktörer bygger öppen fiber i området Mullsjö kommun och erbjuder anslutning till specialpris. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen. Du kan även prata med kommunens bredbandsansvarige och IT-chef Erik Knipensjö.

Vill du utveckla ditt företag via utländska samarbetspartners finns bland annat en avdelning inom Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.att tillgå. Dess uppgift är bland andra att finna lämplig lokalisering för utländska företag i regionen samt söka utländska företag vilka kan utgöra ett värdefullt komplement till vår befintliga näring.

Enterprise Europe Network

Erbjuder kostnadsfria tjänster: information och rådgivning- förmedling av internationella affärskontakter- service vid teknik- och forskningssamarbeten.

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt, och för utländska aktörer att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 60 av världens mest intressanta marknader.

Har du en idé eller ett företag du vill flytta med dig till Mullsjö, tveka inte att kontakta oss. Se uppgifter i kontaktrutan. Du kan välja att kontakta Mullsjö utvecking, kommunchefen eller kommunalrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 juni 2021