Mark och lokaler

 Vy över Målaregatans nya industriområde en solig dag

I Mullsjö kommun finns industrimark och lediga lokaler både i Mullsjö och i Sandhem. Vi hoppas du vill etablera dig hos oss. Tillsammans jobbar vi mot ökad tillväxt för företag och kommun.

Industrimark

Mark finns att tillgå för industri- och företagsetablering både i Mullsjö och i Sandhems tätorter. Intresserad? Kontakta oss!

Lediga lokaler

Lediga lokaler kan finnas att tillgå. Tillgången varierar över tid. Det finns även privata fastighetsägare som har lediga lokaler för företagare. Kontakta handläggare eller fastighetsingenjör som har aktuell information. 

Byggklara, lediga tomter

I Mullsjö kommun har vi attraktiva, lediga tomter. För närvarande är det dock begränsat till strötomter i Mullsjö tätort. I Sandhem finns ett flertal tomter lediga. Kommunen arbetar aktivt för att få fram fler byggklara områden. Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett reservationsavtal med kommunen. Se sidan Lediga tomter

Hygienlokaler och offentliga lokaler

För att människors hälsa eller miljön inte ska ta skada av verksamheter dit allmänheten har tillträde har miljönämnden ett ansvar att ta emot anmälningar från vissa verksamheter och bedriva regelbunden tillsyn i enlighet med § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Läs mer om hygienlokaler och offentliga lokaler på miljöförvaltningens sidor.

Torghandel i Mullsjö

Torghandeln sker på torget framför kommunhuset. Tid för försäljning är tisdagar mellan klockan 8 – 19. Avgift/saluplats är 120 kronor/dag, som betalas hos kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27. För handel utöver dessa tider krävs polistillstånd.

Allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, försäljningsstånd med mera.

Tillstånd

Tillstånd för användande av allmän/offentlig plats söks hos Polismyndigheten via Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.. Det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
9 mars 2023