Brandtillsyn

Brandsläckare

Här hittar du information om räddningstjänstens tillsyner enligt LSO.

Räddningstjänsten är en tillsynsmyndighet som utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillsynen utförs utifrån en politiskt beslutad tillsynsplan. Tillsynsintervallet grundas på risker samt de konsekvenser en eventuell brand kan få.

Syftet med tillsynen är att hjälpa till att minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa att såvälbyggnad och inredning som organisation och personal är väl rustade för en eventuell brand eller annan olyckshändelse.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022