Råttor i ledningsnät och avlopp

Källa: Elever på Kronängskolan åk3 2022 (Fler teckningar under "Blanketter och dokument")

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet. Råttor smutsar ner och angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, trämaterial med mera.

Råttor kommer inte från avloppsnätet utan lever bland annat av våra sopor och mat som läggs ut till fåglar. De brukar bo under byggnader och hus eller i stora gångsystem i marken. Det räcker med ett litet hål för att råttan ska komma igenom och ta sig in i byggnader.

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor. Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar.

  • Spola aldrig ner fett i avloppet! Matrester och fett i avloppet lockar till sig råttor. Se även Fettvett under Tips och råd på vår hemsida.
  • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken.
  • Installera någon form av råttstopp i avloppsledningen på tomten. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.
  • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.
  • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten.
  • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter.
  • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken.
  • Förse dina golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet.

Mullsjö Energi och Miljö AB är huvudman för det allmänna ledningsnätet och arbetar med att begränsa beståndet av råttor i ledningsnätet. I normalfallet är avloppsnätet ett slutet system och arbetet består framförallt av att täta trasiga brunnar och ledningar samt att i nedstigningsbrunnar på det allmänna ledningsnätet utföra råttbekämpning med hjälp av giftfria mekaniska fällor.

Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till oss via vår Kundservice telefon 0392-140 43 eller memab@mullsjo.se.

Senast uppdaterad:
28 november 2023