Ny anslutning till vatten och avlopp

Du som ska bebygga en fastighet inom kommunens VA-verksam­hetsområde ska ansluta till vatten och avlopp. Ofta krävs även anslutning till dagvatten. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Du kan ansluta din fastighet till:

  • vatten (dricksvatten)
  • avlopp (spillvatten)
  • dagvatten (tak- och dränvatten)

Skall du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skall detta anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB senast tre veckor innan Va-anläggningen tas i bruk.

Kostnaderna för VA-anslutning beräknas för varje enskild fastighet, se sidan Taxa för vatten och avlopp. Öppnas i nytt fönster.

Använd blanketten Vatten- och avloppsinstallation (pdf). , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster. På sidan 2 av denna blankett finns det instruktioner och förklaringar.

Senast uppdaterad:
11 april 2024