Ny anslutning till vatten och avlopp

Du kan ansluta din fastighet till:

  • vatten (dricksvatten)
  • avlopp (spillvatten)
  • dagvatten (tak- och dränvatten)

Anslutningen är beroende av om fastigheten finns inom eller utanför verksam­hetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Skall du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skall detta anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB senast tre veckor innan Va-anläggningen tas i bruk.

Använd blanketten Vatten- och avloppsinstallation. På sidan 2 av denna blankett finns det instruktioner och förklaringar.

Senast uppdaterad:
9 maj 2023