Kommunalt dricksvatten

Bild med vattenglas och kökskran.

Mullsjö kommun hämtar dricksvattnet från två fina grundvattentäkter. På vattenverken i Sandhem och Mullsjö genomgår vattnet en enkel bearbetning innan det skickas ut till abonnenterna.

Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel omgärdas det av mycket lagstiftning. Mullsjö Energi & Miljö har egenkontrollprogram som uppfyller alla Livsmedelsverkets krav. På det sättet kan dricksvattnet hålla livsmedelskvalité när det når fram till din kran.

Under hela året tar vi regelbundet prover på det vatten som lämnar vattenverken och på det vatten som finns hos abonnenterna. Vi undersöker kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Dricksvattnet i Sandhem klassas som mjukt med en hårdhet på 4,5dH. I Mullsjö är vattnet mycket mjukt, endast 1,3dH. Följ anvisningar för dosering på förpackningarna för tvätt- och diskmedel.

Kom alltid ihåg att oavsett om ditt vatten är mjukt eller hårt, så blir disk och tvätt inte renare av att du överdoserar. Kemikalierna fastnar i kläderna och kan börja irritera huden, eftersom tvättmaskinen inte kan skölja ut överdosen ur textilierna.

Överskott av kemikalier kommer också till reningsverket där vi måste använda mer av våra processkemikalier för att rena bort överskottet av disk- och tvättmedel.

pH-värdet ligger runt 7,8 för båda orterna.

Kalciumhalten är i Mullsjö omkring 7 milligram per liter och i Sandhem 35-40 milligram per liter.

Åtgärder vid utfällningar

Om du har problem med kalkutfällningar i din diskmaskin kan du prova följande råd i nämnd ordning:

  1. Om din diskmaskin har en avhärdningsfunktion, se till att den är rätt inställd. Det kan göra märkbar skillnad om man justerar den till rätt hårdhet.
  2. Prova med ett annat diskmedel. Om din diskmaskin saknar avhärdningsfunktion kan du prova ett diskmedel som har den funktionen, ett så kallat kombinationsdiskmedel.
  3. Prova med att öka doseringen av salt eller spolglans.
  4. Byt till en sur spolglans som innehåller citronsyra (eller annan syra).

Kaffebryggare, vattenkokare och kastruller mm kan avkalkas med en sur lösning. Läs tillverkarens råd.

Sandhem

I Sandhem klassas vattnet som mjukt (4,5dH) men där uppstår ändå problem med utfällning av kalk när vattnet värms upp. Boende i Sandhem behöver avkalka sina disk- och tvättmaskiner och andra köksapparater med jämna mellanrum för att förlänga apparaternas livslängd.

Man får prova sig fram vilka tvätt- och diskmedel som fungerar bäst. Det är troligt att du behöver använda avhärdningssalt i diskmaskinen, åtminstone om du har en modell utan avhärdningsfunktion.

Mullsjö

I Mullsjö är vattnet mycket mjukt och ligger på endast 1,3dH. Utfällning av kalk är därför inget stort problem. Att vattnet är mycket mjukt innebär att du kan använda mindre mängd diskmedel, tvättmedel och rengöringsmedel. I diskmaskinen behöver du inte använda salt. Var ändå noga med att ställa in avhärdningsfunktionen på diskmaskinen om din modell har en sådan.

Du som har en fastighet är ansvarig för alla ledningar som går från förbindelsepunkten in på din fastighet. Ledningar som går från förbindelsepunkten och vidare ut i gatan har Mullsjö Energi & Miljö ansvar för. Förbindelsepunkten finns vanligen cirka en halv meter utanför tomtgränsen.

Du är också ansvarig för att din vattenmätare är uppsatt på rätt sätt, se sidan Vattenmätare.

Det är bara personal från Mullsjö Energi & Miljö som får stänga av och sätta på vattnet ute i gatan.

När du behöver en vattenavstängning eller påsläpp av vattentillförseln ska du kontakta vår kundtjänst. Detta gäller både privatpersoner och entreprenörer.

För en enskild fastighet ska du kontakta oss minst två dagar i förväg. Gäller det ett flerbostadshus eller samfälligheter med flera fastigheter behöver vi fem arbetsdagars framförhållning.

Vi behöver följande information från dig:

  • Vilken fastighet arbetet ska utföras på
  • Namn och telefonnummer till kontaktperson
  • Önskat datum och klockslag för avstängning och/eller påkoppling
  • Information om fastighetens vattenmätare ska bytas eller nyinstalleras

Bokningsbara tider är måndag till torsdag mellan klockan 08.00 – 13.00.

Aktuell kostnad för avstängning respektive påsläpp av vattentillförsel återfinns på sidan Taxa för vatten och avlopp. Öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att det är bara personal från Mullsjö Energi & Miljö som får stänga av och sätta på vattnet ute i gatan.

Senast uppdaterad:
11 april 2024