Kommunalt avloppsvatten

Bild på liten vattenstråle som rinner över en kant på reningsverket

Renat avloppsvatten, snart på väg till de gamla fiskedammarna för slutlig efterpolering innan det når Stråken.

Genom att du bara spolar ner sådant som kan renas bort på reningsverket bidrar du till en bättre miljö.Varje år renar kommunens reningsverk tillsammans omkring 550 000 kubikmeter förorenat vatten.

Tack vare reningen så hålls Stråken och Svartån med kringliggande sjöar och vattendrag fria från stora mängder övergödande ämnen.

Varje år renar avloppsreningsverken i Sandhem och Mullsjö tillsammans drygt 900 000 kubikmeter vatten. Till slut ska det vattnet bli till nytt dricksvatten för någon annan. Det är därför det är så viktigt att vi bara spolar ner sådant som kan tas om hand på reningsverken.

Svaret på frågan är väldigt lätt. Man får bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper, vanliga disk-, städ- och tvättmedel, samt rengöringsprodukter till kroppen. Välj helst miljömärkta produkter. De bryts ner lättare på avloppsreningsverket och i naturen. Kommunala reningsverk är inte utformade för att rena något annat än det som nämnts här.

Här finns en kort sorteringsguide, Vad får spolas ner i avloppet?. Läs den så får du veta vad som kommer till våra reningsverk eller som fastnar i pumpstationerna. Listan innehåller bara sådant vi hittat och som vi inte ska spola ner.

Fett i avloppet bildar hårda proppar som sätter igen ledningarna. Matrester och fett i avloppet drar även till sig fler råttor. Se sidan Fettvett. Du får tips om hur du ska hantera fett som uppstår vid matlagningen utan att spola ner det i avloppet.

Har du stopp i ditt avlopp ska du först felsöka din egen fastighet. Kontakta en fackman som undersöker ledningarna på din fastighet. Om stoppet inte kan avhjälpas kontaktar du oss. Kom ihåg att fett och hår som spolas ner i avloppet är den vanligaste orsaken till stopp, Läs mer på sidan Fettvett och i dokumentet Avfall hör inte hemma i avloppet - gör så här i stället (pdf) , 392.4 kB. 

Om det kommer in avloppsvatten i ditt hus utan att du själv använder vatten i fastigheten beror det på att det är stopp i en ledning ute i gatan. Då ska du genast kontakta oss. Ring till kundtjänsten så hjälper vi dig vidare. Är det utanför kontorstid ska du ringa till journumret.

Du som har en fastighet är ansvarig för alla ledningar som går från förbindelsepunkten in på din fastighet. Ledningar som går från förbindelsepunkten och vidare ut i gatan har Mullsjö Energi & Miljö ansvar för. Förbindelsepunkten finns vanligen cirka en halv meter utanför tomtgränsen.

Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra industrier. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30 §5

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län(pdf , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.)

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 mars 2024