Tips för gott vatten

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Ibland kan det ändå uppstå problem med smak, lukt, färg eller grumligt vatten. När vi talar om dricksvatten menar vi alltid bara det kallvatten som vi levererar från vattenverken till abonnenterna.

Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker kommer information från Mullsjö Energi & Miljö. Viktigt meddelande till allmänheten sänds på Sveriges Radio P4. Information läggs även ut på Mullsjö Energi & Miljös webbplats och Mullsjö kommuns webbplats och facebooksida.

Upplever du att vattenkvaliteten är dålig där du bor, ber vi dig att felsöka din egen fastighet först. Råd om olika åtgärder finns under plusmenyerna. Kvarstår problemen efter att du vidtagit åtgärderna rekommenderar vi att du kollar om grannarna har samma problem. Om de upplever samma problem kontaktar du oss, så ska vi undersöka saken vidare.

Är det bara din fastighet som har problem, så betyder det att felet uppstår någonstans i ledningarna inne på fastigheten. Då ska du kontakta en VVS-tekniker som kan hjälpa dig att utreda problemet.

Du som bor i hyresrätt ska kontakta din hyresvärd.

Det är ganska vanligt att dålig smak och lukt beror på ledningarna inne på den egna fastigheten. Ibland beror det på dålig omsättning på vattnet ute i kommunens ledningar.

Prova att spola alla dina kranar i huset samtidigt i 10-30 minuter. Det löser många gånger problemen. Om problemen kvarstår ta bort silarna på kranarna och se om de behöver rengöras. Ibland sker tillväxt av mögelsvampar där. Och en liten mängd kan ge mycket smak.

Om vattnet luktar eller smakar klor kan du låta vattnet stå i en tillbringare en stund innan du dricker. Då försvinner kloret ut i luften. Vi mäter klorhalten på vattnet som lämnar vattenverket hela tiden. Det finns flera larmnivåer som varnar innan halten blir för hög och pumpen som doserar klor stängs då av. När vi mäter klorhalten ute hos konsumenterna ligger värdena långt under de gränsvärden som livsmedelsverket fastställt. Även små mängder klor kan ge lukt.

Om vattnet är grumligt med små partiklar i, kan du lossa silarna på alla dina kranar. Därefter spolar du alla kranarna tills vattnet är klart och ofärgat igen. Det kan ta mer än 30 minuter. Rengör silarna om de är igensatta.

Är ditt vatten färgat men utan partiklar, så spolar du i kranarna tills klart och ofärgat vatten kommer.

När vattnet är riktigt kallt, vanligen under senvintern, kan det bildas mikroskopiska bubblor som får vattnet att se gråvitt ut. Dessa bubblor består av syre och försvinner inom några minuter om vattnet får stå.

Kontrollera först om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om trycket är olika i olika kranar ska du ta bort silarna och kontrollera så att de inte är igensatta. Rengör silarna vid behov. Är trycket lågt i hela huset kontrollera så att ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna.

Lågt vattentryck kan också vara ett tecken på en större vattenläcka på ledningsnätet. Fråga gärna grannar om de upplever samma problem. Om flera hus samtidigt har fått problem med för lågt vattentryck ber vi att ni kontaktar oss så att vi kan söka efter vattenläckan.

Många gånger löser nämnda åtgärder problemen men inte alltid. Om problemen kvarstår är nästa steg att prata med några grannar i närheten. Har de samma problem så ska du/ni kontakta Mullsjö Energi & Miljö. Kontaktinformation finns i kontaktrutan.

Det är inte möjligt att ge ett direkt svar på den frågan. Problemen är olika och det är orsakerna också.

Vissa störningar upplevs en kort period. Ett exempel är när vattnet blir grumligt efter att en vattenläcka lagats ute i gatan. Höga marktemperaturer, som de vi hade under sensommaren 2018, gör också att smaken kan försämras under en period.

Långvariga problem med smak och lukt på vattnet kan i vissa fall bero på för låg omsättning av vattnet i ledningarna i huset eller gatan.

Som medborgare har vi ett ansvar att vara förberedda inför en kris som påverkar samhällets funktioner. Följ länken till Din vattenberedskap för att lära dig hur du kan ha bra beredskap när det kommer till vatten och avlopp.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 juni 2024