Pool

Mindre pool med avdunstningsskydd på ytan.

Var redo för soliga sommardagar! Fyll din pool på rätt sätt och ta hand om vattnet i poolen.

Här finns information om sådant du ska tänka på i samband med att du fyller eller tömmer din pool. Det är viktigt att du tar del av all information, för att undvika att skapa olägenhet för dina grannar.

Innan du fyller din pool med kommunalt dricksvatten, ska du alltid ta reda på om det råder restriktioner för bevattning. Då är det nämligen inte tillåtet att fylla sin pool med vatten från det kommunala ledningsnätet. Information om bevattningsrestriktioner hittar du på sidan om driftstörningar.

Dricksvattnet i våra kranar är avsett för hushållsändamål, det vill säga städ, hygien, matlagning och tvätt. Att fylla sin pool med det kommunala dricksvattnet är alltså ingen rättighet, men ofta kan vi erbjuda det som möjlighet i Mullsjö kommun..

När det råder bevattningsrestriktioner måste du i stället anlita en extern vattenleverantör, som kör vattnet hem till dig i en tankbil.

Om du fyller din pool på fel sätt riskerar du att förorena dricksvattnet på ledningsnätet.

Du ska därför följa dessa råd:

  • Fyll din pool långsamt med en vanlig trädgårdsslang. Om man fyller med för högt flöde uppstår det turbulens i ledningarna. Beläggning som finns på insidan av ledningarna kan då slitas loss och vattnet i området blir grumligt.
  • Det är viktigt att slangen hela tiden är ovanför vattenytan. Under vissa omständigheter finns en risk att vatten kan sugas baklänges i slangen om den ligger under vattenytan. Därför ska det alltid finnas ett mellanrum mellan vattenytan och slangen.
  • Fyll inte poolen på natten! På natten behöver vattenförbrukningen i samhället vara låg. Då ska vattentornet hinna fyllas på, så att det finns tillräckligt för alla på morgonen.
  • Passa gärna på att fylla poolen en regnig dag. På soliga vår- och försommardagar sker en hel del bevattning i trädgårdarna och vi kan få förbrukningstoppar som vattenverket inte klarar av.
  • Undvik att fylla poolen samtidigt som någon granne i närheten fyller sin pool. Om flera fastigheter förbrukar mycket vatten samtidigt kan turbulens uppstå i ledningsnätet och vattnet blir grumligt.

Det är fortfarande svårt att hitta miljömärkta kemikalier för poolen. Därför är det extra viktigt att du läser anvisningarna noga och inte doserar mer än nödvändigt.

Se till att reningsanläggningen fungerar bra och att poolen är tät, så slipper du att byta ut vattnet i poolen. Använd gärna ett poolskydd som minskar avdunstningen.

Alternativ till klorering finns, till exempel UV-ljus, jonisering och saltklorinering.

Det finns några saker att tänka på när det är dags att tömma poolen.

  • Vattnet som finns i poolen är vanligtvis klorerat. Klor är ett gift som du inte får släppa ut i dagvattenledningarna. Det är inte heller tillåtet att släppa poolvatten i spillvattennätet.
  • Vattnet ska tas om hand lokalt på den fastighet där poolen finns. Ju mer miljövänlig kemikalie du har använt, desto bättre känns det när poolen ska tömmas.
  • När du vet att du snart ska tömma poolen, avstå från att tillsätta klor och andra kemikalier under några dagar. Kloröverskottet hinner då avdunsta till luften.
  • Töm poolen långsamt så att vattnet inte rinner iväg till grannens tomt eller ut på vägen. Låt vattnet strila ut över gräsmattan. Beroende på din fastighet och poolens volym kan det bli nödvändigt att tömma poolen i etapper.

På sidan kommunalt dricksvatten finns information om dricksvattnets kvalité, hårdhet och ph.

Senast uppdaterad:
5 mars 2024