Biltvätt

Utsikt över sjön Stråken en solig dag

Tvätta bilen på biltvätt, så slipper vi få gifterna från tvättvattnet i våra badsjöar. Stråken 2019.

Att fultvätta bilen, det vill säga att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, är inte tillåtet i vår kommun. Det beror på att vi inte vill tillföra mer gifter från biltvättar till vår natur, nu när det är möjligt att tvätta bilen på biltvättar som tar hand om föroreningarna.

20 miljoner biltvättar beräknas varje år ske på garageuppfarter eller ute på gatan i Sverige. Många ton giftiga tungmetaller, asfaltsrester och oljor rinner rakt ut i naturen och förorenar vattnet och de arter som lever där.

Den sammanlagda föroreningen från alla 20 miljoner tvättar är betydande. Gifterna som vi sprider på detta sätt blir kvar i naturen länge, i många fall i flera generationer.

Tvätt utanför anläggning för fordonstvätt

Följande kan godtas för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte upplåta mark för sådan fordonstvätt.

Det är inte tillåtet att genomföra:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller dylikt.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Uppgifterna är hämtade ur Fordonstvätt - Riktlinjer inom Jönköpings län (pdf) , 641.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagens automatiska biltvättar och gör-det-själv-anläggningar har reningsverk. Reningsverken renar bort en stor del av gifterna innan vattnet släpps vidare till naturen eller till kommunens reningsverk.

Det blir också allt vanligare att vattnet återanvänds på biltvätten och på så sätt sparar man vatten. Välj om möjligt en miljömärkt biltvätt.

I Mullsjö tätort finns både automattvätt och en gör-det-självanläggning.

Numera kallas det fultvätt när man tvättar sin bil hemma på garageuppfarten och låter det giftiga tvättvattnet rinna ner i dagvattenbrunnarna.

Men om man måste åka en längre sträcka för att komma till en biltvätt, innebär inte det en större miljöpåverkan, än att tvätta den hemma?

Förorenat tvättvatten rinner ner i dagvattenbrunn

Smutsvatten från fultvätt rinner snart ut i Mullsjön.

Svaret är att det alltid är bättre att tvätta på en biltvätt även om man får åka några mil. Många ämnen som finns i tvättvattnet efter en biltvätt är mycket giftiga. De bryts inte ner i naturen utan ansamlas i allt större mängd så länge vi fortsätter att förorena.

Passa på att kombinera biltvätten med andra ärenden du behöver utföra, så blir det ingen extra resa.

Nu finns det miljömärkta bilvårdsprodukter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Leta efter märkning med Bra miljöval eller Svanen. Även i miljömärkta produkter finns ämnen som är skadliga för vattenlevande växter och djur. Det som är en fördel med miljömärkta produkter är att de skadliga ämnena bryts ner snabbare i naturen.

Använd alltid miljömärkta produkter först. Ge olika fabrikat en chans. Ge inte upp om den första miljömärkta bilvårdsprodukten som du provar inte fungerar perfekt.

När du har använt en miljövänlig produkt och det ändå finns fläckar som inte går bort, använd ett icke miljömärkt medel och behandla lokalt. Då har du bidragit till en betydande minskning av användandet av giftiga kemikalier.

Senast uppdaterad:
27 mars 2024