Driftstörningar

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Här finns information om akuta driftstörningar och planerade underhållsåtgärder. Upplever du en störning som inte finns med här? Kontakta oss direkt!

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Information vid akuta händelser

Vid akuta händelser lägger vi ut information på hemsidan när vi bekräftat felet. Vi följer sedan händelseförloppet och uppdaterar informationen när förändringar sker. Information om akuta driftstörningar finns under rubriken Aktuella störningar.

Vid större händelser skickar vi också VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, via Sveriges Radio P4.

Information vid planerade underhållsarbeten

Ibland utför vi planerade underhållsarbeten som kan innebära att vi till exempel måste stänga av vattnet på en gata.

Vi informerar berörda abonnenter senast tre dagar innan sådant arbete utförs. Information kan komma via sms, e-post eller lapp i brevlådan.

Information om pågående underhållsarbeten finns under rubriken Planerade underhållsarbeten.

Spara på vattnet nu!

2020-06-26, 10.30

Dessa restriktioner gäller tills vi meddelar annat och man kan räkna med att de kvarstår hela sommaren. Om vi alla följer dem, kan vi undvika ett fullständigt bevattningsförbud.

Alla som har kommunalt vatten i Mullsjö tätort, Nyhem och Västerkärr uppmanas att bara använda vatten till hushållsändamål, det vill säga till:

  • Dryck och matlagning
  • Hygien
  • Städ, disk och tvätt

Bevattning

Att vattna med olika typer av spridare är inte tillåtet. Det åtgår 8 - 15 liter per minut och med många spridare blir det snabbt en volym som motsvarar en stor vattenläcka. Den mängd vatten som varje person i Sverige förbrukar per dygn, ligger i snitt på ungefär 150 liter. Den mängden försvinner på 10-15 minuter med en vattenspridare!

Mycket återhållsam bevattning av nyttoväxter, såsom grönsaksodling, kan ske om det är absolut nödvändigt. Omfattningen får motsvara maximalt det man skulle vattna, om man vattnade med en vattenkanna. Här finns bra information om sparsam bevattning men även andra kloka vattenråd, Vattensmart.

Pooler

Har man en mindre plaskpool till sina barn, får den givetvis fyllas på. Större pooler får inte fyllas med kommunalt dricksvatten i nuläget.

Vattenverkets kapacitet

Läget med vattenförbrukningen har stabiliserat sig till de nivåer som var innan värmen kom i slutet på maj. Skulle bevattning med spridare åter tillåtas kommer vi att få samma driftproblem igen. Det är förklaringen till att restriktionerna kvarstår.

Läckor

Vi har lagat en vattenläcka men misstänker att vi har ytterligare någon läcka. Alla vattenproducenter brottas med samma problem, att det är svårt att hitta vattenläckor som inte syns ovan mark. Tyvärr har vi i Mullsjö mycket sandig mark. En vattenläcka rinner därför rakt ner och måste bli riktigt stor innan den blir synlig.

Vi är väldigt tacksamma om du som medborgare är uppmärksam och meddelar oss om du ser något som som får dig att misstänka vattenläcka.

Eget vatten

I Mullsjö finns det många fastigheter med egen brunn eller med tillstånd att ta vatten ur Mullsjön. Det innebär att om du ser någon som har sin vattenspridare igång, är det alltså inte säkert att det är kommunalt vatten.Sammanställning koliforma bakterier

2020-05-15

Sammanställning av driftstörning ang. koliforma bakterier

Information om orsak till driftstörning ang. koliforma bakterier i dricksvattnet från Mullsjö vattenverk april 2020 Sammanställning av driftstörning(pdf).


 

Stopp i avloppet!

2020-03-18

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Hushållspapper, våtservetter och tvättlappar leder till stopp i avloppet och får inte spolas ner! Nu är inte rätt tid för vår verksamhet att behöva åtgärda extra stopp i avloppen.

Hamstringen av toalettpapper har lett till att hyllorna gapar tomma i butikerna. Det är då lätt hänt, att de som inte har hamstrat och behöver köpa toalettpapper för att det tagit slut hemma, i stället köper hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar och tänker att man kan använda det i stället för toalettpapper.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet. Ett annat alternativ är att helt enkelt tvätta sig, precis som vi gör med våra nyfödda.

Spara på vattnet nu!

2020-06-26, 10.30

Dessa restriktioner gäller tills vi meddelar annat och man kan räkna med att de kvarstår hela sommaren. Om vi alla följer dem kan vi undvika ett fullständigt bevattningsförbud.

Alla som har kommunalt vatten i Mullsjö tätort, Nyhem och Västerkärr uppmanas att bara använda vatten till hushållsändamål, det vill säga till:

  • Dryck och matlagning
  • Hygien
  • Städ, disk och tvätt

Bevattning

Att vattna med olika typer av spridare är inte tillåtet. Det åtgår 8 - 15 liter per minut och med många spridare blir det snabbt en volym som motsvarar en stor vattenläcka. Den mängd vatten som varje person i Sverige förbrukar per dygn, ligger i snitt på ungefär 150 liter. Den mängden försvinner på 10-15 minuter med en vattenspridare!

Mycket återhållsam bevattning av nyttoväxter, såsom grönsaksodling, kan ske om det är absolut nödvändigt. Omfattningen får motsvara maximalt det man skulle vattna, om man vattnade med en vattenkanna. Här finns bra information om sparsam bevattning men även andra kloka vattenråd, Vattensmart.

Eget vatten

I Mullsjö finns det många fastigheter med egen brunn eller med tillstånd att ta vatten ur Mullsjön. Det innebär att om du ser någon som har sin vattenspridare igång, är det alltså inte säkert att det är kommunalt vatten.

Pooler

Har man en mindre plaskpool till sina barn, får den givetvis fyllas på. Större pooler får inte fyllas med kommunalt dricksvatten i nuläget.

Vattenverkets kapacitet

Läget med vattenförbrukningen har stabiliserat sig till de nivåer som var innan värmen kom i slutet på maj. Skulle bevattning med spridare åter tillåtas kommer vi att få samma driftproblem igen. Det är förklaringen till att restriktionerna kvarstår.

Läckor

Vi har lagat en vattenläcka men misstänker att vi har ytterligare någon läcka. Alla vattenproducenter brottas med samma problem, att det är svårt att hitta vattenläckor som inte syns ovan mark. Tyvärr har vi i Mullsjö mycket sandig mark. En vattenläcka rinner därför rakt ner och måste bli riktigt stor innan den blir synlig.

Vi är väldigt tacksamma om du som medborgare är uppmärksam och meddelar oss om du ser något som som får dig att misstänka vattenläcka.

Eget vatten

I Mullsjö finns det många fastigheter med egen brunn eller med tillstånd att ta vatten ur Mullsjön. Det innebär att om du ser någon som har sin vattenspridare igång, är det alltså inte säkert att det är kommunalt vatten.


Just nu har vi inga större underhållsarbeten planerade.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020