Förnybar energi

Foto på brinnande biopellets i fjärrvärmepanna.

Mullsjö Fjärrvärmeverk eldar bara med stamvedsflis eller pellets.

Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle kommit till nytta som till exempel spillvärme från industrin, energi ur avfall eller, som i Mullsjös fall, rester från skogsavverkningen.

  • Fjärrvärme är bekvämt och kräver ingen egen arbetsinsats för att skötas.
  • Fjärrvärme är dessutom bra för inomhusmiljön. Den luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 juni 2024