Vi är Mullsjö Bostäder

Mullsjö Bostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag med lägenheter och lokaler i Mullsjö och Sandhem. Vi äger cirka 550 lägenheter och ett tjugotal lokaler. Vi är 11 anställda och du hittar oss i centrala Mullsjö.

Senast uppdaterad:
16 november 2021