Uppsägning och utflyttning

Uppsägningstiden är normalt tre månader räknat från det månadsskifte som inträder efter uppsägningsdatum.

Uppsägning gör du skriftligen eller personligen på Mullsjö Bostäders kontor. Efter eller i samband med uppsägning får du en skriftlig bekräftelse.

Lägenhetsbesiktning, renovering

Vid inflyttning eller utflyttning genomför vi alltid en lägenhetsbesiktning. Vi skriver ett protokoll över lägenhetens skick, städning och eventuella skador. Vi jämför sedan med det protokoll som skrevs vid den förra besiktningen.

Onormalt slitage

Repor eller hål i golv, repor på spis och diskmaskin, sprickor i badrumsporslin och borrhål i kakel är exempel på onormalt slitage. Du som utflyttad hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skadorna.

Normal uppsägningstid är 3 månader och framgår av ditt kontrakt. 1 månads uppsägningstid gäller vid dödsfall.

Den månad som du säger upp lägenheten räknas inte, till exempel säger du upp din lägenhet den 17 juni blir uppsägningstiden till den 1 oktober.

  • Säg upp ditt el- och teleabonnemang
  • Gör en flyttanmälan till Skatteverket. För mer information, se sidan skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Att du är skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster
  • Att du lämnar in samtliga lägenhetsnycklar senast klockan 12:00 på första vardagen efter att ditt kontrakt gått ut.
  • Att Mullsjö Bostäders besiktning av lägenheten vid avflyttning genomförs så snart du lämnat in dina nycklar eller senast på avflyttningsdagen.
  • Att du lämnar lägenheten hel och ren.
  • Att utrustning som tillhör lägenheten ska vara komplett.
  • Att lägenheten och tillhörande förråd ska vara tomma.
  • Att inget privat får lämnas kvar i eller utanför fastigheten.

Jag har sagt upp min lägenhet hos Mullsjö Bostäder och vill gärna flytta tidigare. Kan jag annonsera ut lägenheten på sociala medier för att hjälpa er att snabbare hitta en ny hyresgäst?

Nej, Mullsjö Bostäder jobbar med kösystem och kontakter de sökande som är aktuella. Vi försöker dock att tillgodose den utflyttande hyresgästens önskemål.

Nej. Vi följer den bostadskö som finns.

När hyrestiden löpt ut ska du senast nästa dag lämna lägenheten och senast klockan 12:00 ha lämnat nycklarna på Mullsjö Bostäders kontor. Till exempel om ditt avtal upphör den 31 mars ska nycklarna vara inlämnade senast den 1 april klockan 12:00.

Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det istället ske nästa vardag.

Besiktningen sker senast på utflyttningsdagen. Vill du ha förbesiktning, planerar att flytta ut tidigare, kan du skicka ett mail till stefan.holgerson@mullsjo.se och boka tid för besiktning.

Vem visar min lägenhet som jag sagt upp?
Lägenheterna visas av dig själv, eller av personal från Mullsjö Bostäder.

Målning och tapetsering, utöver vad som hyresvärden normalt utför, har en hyresgäst själv rätt att utföra. Dock måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Val av tapet gör på Mullsjö Bostäders kontor.

Besiktning av Mullsjö Bostäder görs efter utfört arbete.

Oavsett om du väljer att städa själv eller att anlita en städfirma så kan det vara bra att kontrollera med vår checklista som man får vid uppsägningstillfället, så att allt är väl städat.

Du kan bli skyldig att betala för städning, om den inte är ordentligt utförd samt se till att lägenheten är besiktigad och klar senast klockan 12:00 på utflyttningsdagen.

Infaller den sista i månaden på en helg eller röd dag gäller utflytt nästkommande vardag.

Våra lägenheter renoveras vid behov. Har du önskemål om att få renoverat kontaktar du Stefan Holgersson.

Telefon: 070-655 42 33

E-post: stefan.holgerson@mullsjo.se

Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte. Till exempel om uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad blir lägenheten uppsagd till sista juli.

Uppsägning sker skriftligt till:

Mullsjö Bostäder, Box 47, 565 21 Mullsjö

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 april 2024