Hyra och betalning

Hyresinbetalningen är en av dina viktigaste skyldigheter som hyresgäst. Hyran ska betalas i tid och till rätt mottagare.

Vi vill göra det enkelt för dig att betala via autogiro.

Autogiro – bekvämt och enkelt

Om du väljer att betala med autogiro slipper du att betala hyresavin manuellt, det sköts automatiskt. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före sista bankdagen i månaden.

Önskar du autogiro ska du fylla i blanketten autogiroanmälan (pdf) , 96.1 kB, öppnas i nytt fönster. som du kan skriva ut från vår webbplats. Läs igenom villkorstexten och glöm inte att underteckna. Du kan också hämta en autogiroansökan på vårt kontor.

Mullsjö Bostäder, Kyrkvägen 8, 565 31 Mullsjö

Jag har anmält mig till autogiro, när börjar det fungera?

Anmälningar till autogiro aktiveras som tidigast på den andra hyran. Du ser på din avi om autogiro är aktivt.

Autogiro dras den sista bankdagen i månaden. Om det saknas täckning när autogiro försöker dra beloppet sista bankdagen, görs ytterligare försök att dra beloppet, upp till tre gånger.

Om det efter dessa, totalt fyra gånger, inte fungerat behöver du som hyresgäst göra en manuell inbetalning.

  • Hyran förfaller sista dagen i föregående månad, det vill säga att hyran för exempelvis februari månad betalas i slutet av januari månad.
  • Har du autogiro är det sista bankdagen som gäller.
  • Använder du andra överföringstjänster kan det ta några dagar före pengarna finns på vårt konto.
  • Tänk på att alltid betala hyran i tid.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023