Hyra och betalning

Hyresinbetalningen är en av dina viktigaste skyldigheter som hyresgäst. Hyran ska betalas i tid och till rätt mottagare.

Eftersom du har skrivit på ett hyresavtal är du skyldig att betala din hyra i tid. Det gäller oavsett om du fått din avi eller inte. Om du har frågor om din avi, eller behöver uppgifter, kontakta oss via e-post faktura.mbost@mullsjo.se Varje avi har ett unikt OCR-nummer (referensnummer), anger du ett felaktigt OCR-nummer finns det risk att inbetalningen inte blir registrerad hos Mullsjö Bostäder.

Vi erbjuder tre betalningsalternativ. E-faktura, E-avi och Autogiro.

  • Hyran förfaller sista dagen i föregående månad, det vill säga att hyran för exempelvis februari betalas i slutet av januari månad.
  • Har du autogiro är det sista bankdagen som gäller.
  • Använder du andra överföringstjänster kan det ta några dagar innan pengarna finns på vårt konto.

Vårt bankgironummer för betalning av hyra är: 748-7572

E-faktura innebär att hyresavin skickas elektroniskt till din internetbank. Uppgifter som OCR-nummer, belopp, och betalningsmottagare är redan ifyllda.

Anmälan till e-faktura gör du smidigt genom din internetbank. Då bankerna har olika upplägg på sina internetbanker är det säkrast att du vänder dig till din bank om du har några tekniska frågor.

E-avi innebär att du får hyresavin skickad till din mejladress i pdf-format. För att anmäla dig till E-avi kontakta oss via e-post. faktura.mbost@mullsjo.se

Önskar du autogiro ska du fylla i blanketten autogiroanmälan (pdf) , 96.1 kB, öppnas i nytt fönster. som du kan skriva ut från vår webbplats. Läs igenom villkorstexten och glöm inte att underteckna. Du kan också hämta en autogiroansökan på vårt kontor. Mullsjö Bostäder, Kyrkvägen 8, 565 31 Mullsjö

Anmälningar till autogiro aktiveras som tidigast på den andra hyran. Du ser på din avi om autogiro är aktivt.

Autogiro dras den sista bankdagen i månaden. Om det saknas täckning när autogiro försöker dra beloppet, görs ytterligare försök att dra beloppet, upp till tre gånger.

Om det efter dessa, totalt fyra gånger, inte fungerat behöver du som hyresgäst göra en manuell inbetalning.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 juli 2024