Medborgarförslag

Lämna ett medborgarförslag på något du vill förändra.

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun kan ge ett medborgarförslag, ett konkret förslag på en förändring. Även du som är under 18 år kan lämna förslag. Förening eller organisation kan inte lämna ett medborgarförslag.

Förslaget kan vara något helt nytt eller handla om förbättringar och förenklingar av något i kommunens verksamhet. Det kan till exempel gälla skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad.

Förslaget måste utgå från demokratiska grunder och följa gällande lagstiftning. Det får inte handla om myndighetsutövning mot enskilda personer, till exempel bygglovsärenden eller ekonomiskt bistånd, eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

För att ett medborgarförslag ska tas upp till behandling ska följande krav vara uppfyllda:

  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Använd gärna vår vår e-tjänst: Medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Förslaget ska vara konkret och handla om en sak.
  • Skrivelsen ska innehålla namnförtydligande och kontaktuppgifter till förslagslämnaren: adress, telefonnummer och gärna e-postadress. Anonyma medborgarförslag kommer inte att behandlas.

Du lämnar in förslaget på något av följande sätt:

Ditt medborgarförslag kommer att registreras och blir en allmän handling. Uppgifterna du angett kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor.

Vill du ta del av tidigare medborgarförslag, kontakta nämndsekreterare.

Tidigare medborgarförslag 2023

Förslag

Inkom

Diarienummer

Beslut

Förbjuda viltutfodring inom detaljplanerat område (pdf) , 40.1 kB.

2023-12-11

2023/1210

Besvarat , 72 kB.
KF 2024-02-27 § 3 (pdf) , 72 kB.

Fruktträd (pdf) , 40.4 kB.

2023-08-27

2023/1154

Avslag , 64.3 kB.
KF 2023-12-19 § 155 (pdf) , 64.3 kB.

Parkeringskaos vid Gruveredsvallen (pdf) , 44.4 kB.

2023-05-24

2023/1126

Besvarat

KF 2023-11-21 § 142 (pdf) , 65.4 kB.

Övergången Bosebyleden - Bosebyvägen, Mullsjö (pdf) , 40.8 kB.

2023-05-02

2023/1108

Besvarat

KF 2023-11-21 § 143 (pdf) , 64.6 kB.

Sandhems skola läsåret 2023/2024 (pdf) , 47 kB.

2023-05-07

2023/1112

Avslag

KF 2023-09-19 § 110 (pdf) , 184.7 kB.

Besluta om tillfälliga moduler för Sandhems skola (pdf) , 48.7 kB.

2023-05-07

2023/1111

Avslag / besvarat

KF 2023-09-19 § 109 (pdf) , 185.1 kB.

Ny vårdcentral i Mullsjö (pdf) , 40.5 kB.

2023-04-26

2023/1107

Avslag

KF 2023-09-19 § 108 (pdf) , 125.1 kB.

Torestorpsleden (pdf) , 40.5 kB.

2022-11-16

2022/1192

Avslag

KF 2023-09-19 § 107 (pdf) , 119.9 kB.

En stor lekplats (pdf) , 40.1 kB.

2022-10-22

2022/1169

Besvarat

KF 2023-06-20 § 92 (pdf) , 144.1 kB.

Bättre sträckning av väg 26/47 (pdf) , 107.9 kB.

2023-01-09

2023/1019

Besvarat

KF 2023-03-21 § 30 (pdf) , 147 kB.

Anläggning av skateyta (pdf) , 40.5 kB.

2022-06-16

2022/1132

Besvarat

KF 2023-01-24 § 6 (pdf) , 120.3 kB.

Mötesplats i Mullsjö (pdf) , 41.6 kB.

2022-06-10

2022/1128

Besvarat

KF 2023-01-24 § 5 (pdf) , 139.6 kB.

Isbana, Torestorp (pdf) , 40.5 kB.

2022-06-10

2022/1129

Besvarat

KF 2023-01-24 § 4 (pdf) , 139.6 kB.

Lekplats, Torestorp (pdf) , 40.1 kB.

2022-06-11

2022/1130

Avslag

KF 2023-01-24 § 3 (pdf) , 140 kB.


Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024