Revisorer

Revisorerna i kommunen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.

Uppdrag

Kommunrevisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunens styrelse, nämnder, bolag och stiftelser. De kontrollerar att verksamheten sköts och att bokföring och internkontroll är korrekt.

Oberoende

Kommunrevisorerna är oberoende och självständiga i förhållande till varandra. Liksom för andra myndigheter finns krav på tillgänglighet och insyn i deras arbete.

I Mullsjö kommun finns fem revisorer, varav två dessutom är lekmannarevisorer och granskar de kommunala bolagen.

Du hittar revisorerna under sidan Hitta politikerlänk till annan webbplats

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019