Om kommunens organisation

All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen.

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. De flesta politiker har detta uppdrag parallellt med ett annat arbete. På den förvaltande nivån arbetar anställda tjänstemän med att förverkliga de politiska besluten.

Se skiss över den politiska organisationen (pdf).

Se skiss över förvaltningens organisation (pdf).

Mullsjö kommun styrs sedan valet 2018 av socialdemokraterna, centern, liberalerna och kristdemokraterna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2021