Om kommunens organisation

All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen.

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. De flesta politiker har detta uppdrag parallellt med ett annat arbete. På den förvaltande nivån arbetar anställda tjänstemän med att förverkliga de politiska besluten.

Se skiss över den politiska organisationen (jpg).

Se skiss över förvaltningens organisation (jpg).

Mullsjö kommun styrs sedan valet 2018 av en minoritet bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det innebär att dessa partier behöver stöd av övriga partier i de olika frågorna för att deras beslut ska gå igenom.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019