Ljudfiler, KF sammanträde 23/2

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 februari 2021

 1. Upprop (Mp3 1,2 MB)öppnas i nytt fönster
 2. Val av justerare (Mp3 220 kB)öppnas i nytt fönster
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 90 kB)öppnas i nytt fönster
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 2,5 MB)öppnas i nytt fönster
 5. Kapitaltillskott och justerade särskilda ägardirektiv och aktieägaravtal för June Avfall och Miljö AB (Mp3 8 MB)öppnas i nytt fönster
 6. Ekonomi månadsuppföljning 2021 (Mp3 3,3 MB)öppnas i nytt fönster
 7. Intern kontroll 2020-2021 uppföljning( Mp3 1 MB)öppnas i nytt fönster
 8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 860 kB)öppnas i nytt fönster
 9. Översiktsplan för Mullsjö kommun, ÖPL (Mp3 6 MB)öppnas i nytt fönster
 10. Motion _ införa klasseniorer i Mullsjö kommun _ svar (Mp3 800 kB)öppnas i nytt fönster
 11. Motion - Medicinskt motiverad kost inom barnomsorgen (Mp3 2,7 MB)öppnas i nytt fönster
 12. Motion _ Inför debatt_ och voteringsystem (Mp3 1 MB)öppnas i nytt fönster
 13. Utredning om väg vid Sandhems stationsområde (Mp3 1 MB)öppnas i nytt fönster
 14. Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden  (Mp3 800 KB)öppnas i nytt fönster
 15. Valärende (Mp3 400 kB)öppnas i nytt fönster
 16. Delgivningar (Mp3 550 kB)öppnas i nytt fönster

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2021