Ljudfiler, KF sammanträde 26/1

Kommunfullmäktige, tisdagen den 26 januari 2021

 1. Upprop (Mp3 3,7 MB)öppnas i nytt fönster
 2. Val av justerare (Mp3 150 kB)öppnas i nytt fönster
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 76 kB)öppnas i nytt fönster
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 3,5 MB)öppnas i nytt fönster
 5. Motion _ Servera inte margarin till våra barn och gamla (Mp3 13 MB)öppnas i nytt fönster
 6. Medborgarförslag om ersättning för nedtagen skog kan placeras i budget för att behålla Sandhems skola (Mp3 1,5 MB)öppnas i nytt fönster
 7. Interpellation till socialnämndens ordförande angående redovisning av besparingsåtgärder inom socialnämnden (Mp3 9 MB)öppnas i nytt fönster
 8. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vad som händer med Gunnarsboskolans matsal (Mp3 10 MB)öppnas i nytt fönster
 9. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Vårdcentralen (Mp3 14 MBöppnas i nytt fönster)
 10. Rutiner när det gäller borgensåtagande (Mp3 637 kB)öppnas i nytt fönster
 11. Justering av avgift i VA-taxa för Mullsjö kommun (Mp3 4,1 MB)öppnas i nytt fönster
 12. Ekonomi månadsuppföljning 2021 (Mp3 15,5 MB)öppnas i nytt fönster
 13. Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn_ och utbildningsnämnden länk till annan webbplats(Mp3 362 kB)öppnas i nytt fönster
 14. Valärende (Mp3 1 MB)öppnas i nytt fönster
 15. Delgivningar (Mp3 7,3 MB)öppnas i nytt fönster

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2021