Ljudfiler, KF sammanträde 29/9

Kommunfullmäktige tisdagen den 29 september 2020

 1. Upprop (Mp3 1, 5 MB)öppnas i nytt fönster
 2. Val av justerare (Mp3 365 kB)öppnas i nytt fönster
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 96 kB)öppnas i nytt fönster
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 73 kB)öppnas i nytt fönster
 5. Besök från Energicentrum (Mp3 5 MB)öppnas i nytt fönster
 6. Medborgarförslag att se över och åtgärda cykelmiljön (Mp3 1,5 MB)öppnas i nytt fönster
 7. Redovisning av 2019 års partistöd (Mp3 365 kB)öppnas i nytt fönster
 8. Motion _ Solkarta över Mullsjö kommun _ svar (Mp3 550 kB)öppnas i nytt fönster
 9. Motion _ Språkkrav vid nyrekrytering till skola, vård och omsorg ( Mp3 1,56 MB)öppnas i nytt fönster
 10. Extra val _ svar på motion ( Mp3 4,25 MB)öppnas i nytt fönster
 11. Redovisning av åtgärdsplaner för barn_ och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden ( Mp3 18,65 MB)öppnas i nytt fönster
 12. Begäran om utökad budget 2020 från barn_ och utbildningsnämnden ( Mp3 3, 80 MB)öppnas i nytt fönster
 13. Begäran om tilläggsanslag till 2020 års budget socialnämnden ( Mp3 693 kB)öppnas i nytt fönster
 14. Ekonomi månadsuppföljning 2020 ( Mp3 3,6 MB)öppnas i nytt fönster
 15. Sammanträdesdagar 2021(Mp3 300 kB)öppnas i nytt fönster
 16. Arbetsordning med val för Parlamentariska gruppen Mullsjö kommun (Mp3 4, 28 MB)öppnas i nytt fönster
 17. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 764 kB)öppnas i nytt fönster
 18. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige_socialnämnden och dess utskott_valnämnden och som ersättare i valberedningen samt som ledamot i kommunrevisionen (Mp3 530 kB)öppnas i nytt fönster
 19. Valärende 2020_fyllnadsval (Mp3 3,43 MB)öppnas i nytt fönster

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2020