Ljudfiler, KF sammanträde 26/11

Kommunfullmäktige tisdagen den 26 november 2019

 1. Upprop (Mp3 1, 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 84 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 130 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 188 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM arena (Mp3 466 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Förslag på avfallstaxor 2020 (Mp3 12,28 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Ärende 7 flyttades in under ärende 20.
 8. Samråd om förslag till verksamhetsplan 2020 med Budget 2020 och plan 2021-2022, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 660 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Trygghetsboende (Mp3 2,35 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Ärende 10 flyttades in under ärende 20.
 11. Motion - Införa terminskort i Mullsjö Simhall - svar( Mp3 352 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Motion om utredning och eventuellt införande av rabatterade busstågkort mm -svar ( Mp3 414 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Motion - servera smör till våra barn och gamla - svar ( Mp3 3,76 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Medborgarförslag - Upplåta kommunal mark för odlingslotter för dem som inte har egen trädgård - svar ( Mp3 710 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Motion - Träningslokal på Margaretas Park ( Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Ekonomisk månadsuppföljning 2019( Mp3 2,98 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i Mullsö Energi och Miljö AB (Mp3 140 kB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Avsägelse från uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande (Mp3 150 kB) Öppnas i nytt fönster.
 19. Valärende 2019 (Mp3 750 kB) Öppnas i nytt fönster.
 20. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 321 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 november 2022