Ljudfiler, KF sammanträde 24/9

Kommunfullmäktige tisdagen den 24 september 2019

 1. Upprop (Mp3 870 kB)
 2. Val av justerare (Mp3 86 kB)
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 85 kB)
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 1,25 MB)
 5. Presentation av Mullsjö kommuns nya webbplats (Mp3 8 MB)
 6. Budget 2020 Plan 2021-2022, Mullsjö kommun (Mp3 25 MB)
 7. Motion Lokal för äldre - svar (Mp3 660 kB)
 8. Motion - Karriärtjänster för undersköterskor - svar (Mp3 2,3 MB)
 9. Motion Locka unga till politiken - svar ( Mp3 5,90 MB)
 10. Medborgarförslag angående uppförande av ett nytt 55+ boende - svar ( Mp3 811 MB)
 11. Medborgarförslag - Valborgsmässofirande 2020 - svar ( Mp3 225 kB)
 12. Medborgarförslag - Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering - svar ( Mp3 341 kB)
 13. Medborgarförslag - Utbildning för 7-åringar om brandkåren och deras arbete - svar ( Mp3 951 kB)
 14. Uppförande av ledningar för råvatten tryckavlopp och fjärrvärme ( Mp3 2 MB)
 15. Begäran om godkännande av köpeavtal för Mullsjö kontorshotell AB (Mp3 1,85 MB)
 16. Redovisning av 2018 års partistöd (Mp3 14 MB)
 17. Sammanträdesdagar 2020 (Mp3 206 kB)
 18. Motion - Att kommunen ska arrangera högtidsfirande (Mp3 877 kB)
 19. Motion - Att kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun (Mp3 676 kB)
 20. Medborgarförslag - Ge tillstånd till Frendo att bygga en gör det själv tvätthall (Mp3 320 kB)
 21. Ekonomisk månadsuppföljning 2019 (Mp3 2,7 MB)
 22. Val av nämndenmän till Jönköpings tingsrätt (Mp3 6,5 MB)
 23. Valärende 2019 (Mp3 3,5 MB)
 24. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 291 kB)

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 november 2022