Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kan sägas vara kommunens riksdag.

I Mullsjö har fullmäktige 35 platser, som fördelas mellan partierna utifrån valresultatet vart fjärde år.

I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. De beslutar om sin egen arbetsordning samt hur kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta och ledamöter till dessa.

Följande partier finns representerade i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna: 9 platser
Moderaterna: 7 platser
Kristdemokraterna: 6 platser
Sverigedemokraterna: 5 platser
Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet: 2 platser vardera
Liberalerna, Mullsjö Framtid: 1 plats vardera

Du hittar samtliga förtroendevalda på sidan Hitta politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden. De frågor, ärenden, som behandlas där, har förberetts av berörd nämnd/utskott och kommunstyrelsen.

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att komma dit och lyssna. Du kan också lyssna direkt via närradion eller i efterhand på sidan Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges politiker hittar du på sidan Hitta politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar kallelser, protokoll samt ljudfiler från kommunfullmäktige på sidan Möten, kallelser och protokoll.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 augusti 2022