Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kan sägas vara kommunens riksdag.

I Mullsjö har fullmäktige 35 platser, som fördelas mellan partierna utifrån valresultatet vart fjärde år.

I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. De beslutar om sin egen arbetsordning samt hur kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta och vilka ledamöter till dessa.

Följande partier finns representerade i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna: 9 platser
Moderaterna: 7 platser
Kristdemokraterna: 6 platser
Sverigedemokraterna: 5 platser
Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet: 2 platser vardera
Liberalerna, Mullsjö Framtid: 1 plats vardera

Du hittar samtliga förtroendevalda via sidan Hitta politikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden. De frågor, ärenden, som behandlas där, har förberetts av berörd nämnd/utskott och kommunstyrelsen.

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att komma dit och lyssna. Du kan också lyssna direkt via närradion eller i efterhand via hemsidan.

Kommunfullmäktiges politiker hittar du på sidan Hitta politikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar kallelser, protokoll samt ljudfiler från kommunfullmäktige på sidan Möten, kallelser och protokollöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019